Home
Over K6V
Activiteiten
Projecten
Contact
Nieuws

Projectmanagement

Als u besluit tot het ontwikkelen of herontwikkelen van uw gebouw, of van uw locatie, is het verstandig om een ervaren (bouw) projectmanager, die tevens uw vertrouwenspersoon wordt, in te schakelen. De bouwmanager van K6V geeft leiding aan het gehele ontwikkelproces vanaf de initiatieffase, het moment waarin u besluit om uw idee om te zetten in een concreet plan, tot en met de oplevering van uw gebouw. In de initiatieffase stellen wij samen met de opdrachtgever het Programma van eisen op. Op basis van dit programma, wordt door K6V een plan van aanpak voor het totale ontwikkelproces opgesteld, voorzien van een tijdplanning en een kostenraming. Na goedkeuring hiervan door de opdrachtgever, neemt de bouwmanager het roer in handen.

Aan het begin van elk project moeten er keuzes worden gemaakt; welke architect?, welke constructeur? De bouwmanager organiseert voor de opdrachtgever de architecten selectie en die van de andere adviseurs. Na samenstelling van het ontwerpteam, geeft de bouwmanager van K6V leiding aan de adviseurs en start hij het ontwerptraject op. Het programma van eisen wordt vertaald tijdens de definitiefase in een voorontwerp en na goedkeuring daarvan in een definitief ontwerp. Door zijn kennis van zaken weet de bouwmanager het maximale aan creativiteit, vakmanschap en commitment binnen de gestelde project-kaders kwaliteit, geld en tijd bij alle adviseurs naar boven te halen.

De bouwmanager draagt tevens zorg voor het aanvragen van de benodigde bouwvergunningen (omgevingsvergunning conform de Wabo) en zorgt hij voor periodieke toetsing van het plan aan programma en stichtingskosten. De door de opdrachtgever aangegane contracten worden strak bewaakt door de bouwmanager. Daarnaast is de bouwmanager gedurende het gehele proces bezig met risico beheersing en ontwikkelt hij de strategie voor de aanbesteding van de uitvoering. Indien noodzakelijk of gewenst organiseert hij de Europese aanbesteding voor het werk.


 


 

© 2014 K6V Adviseurs BV, Goudhaver 14, 3892 BK Zeewolde, telefoon 036-2600002

Afdrukbare pagina