Home
Over K6V
Activiteiten
Projecten
Contact
Nieuws

Bouwkostenmanagement

Na het opstellen van het programma van eisen (PvE) wordt door de bouwkostenmanager een kostenraming gemaakt van de totale investeringskosten. Uit de berekening kan residueel de grondwaarde berekend worden. Op basis van de investeringsbegroting (IB) worden door de opdrachtgever keuzes gemaakt om de locatie of het gebouw te gaan herontwikkelen, of juist nieuwbouw op een vrije kavel. K6V adviseert de opdrachtgever bij het maken van de mogelijke afwegingen. De kostenraming is de leidraad voor de adviseurs om binnen de kaders kwaliteit en geld het ontwerp te maken. De ontwerpfase is onder te verdelen in voorontwerp, definitief ontwerp, bestekfase. Elke fase wordt afgesloten met een steeds nauwkeuriger wordende kostenbegroting. Bij budgetoverschrijdingen worden door de bouwkostenmanager voorstellen gedaan aan het ontwerpteam, die na accordering in een fasedocument worden vastgelegd als taakstelling voor de volgende fase. Met deze aanpak is elk teamlid maximaal betrokken bij de te maken keuzes, wat leidt tot een uitgebalanceerd ontwerp, dat een grote kans heeft om bij de aanbesteding binnen de budgetkaders geoffreerd te gaan worden.

Door K6V wordt gedurende het ontwerpproces de strategie voor de aanbesteding van de realisatie uitgedacht. Hierbij spelen vele factoren een rol, die bepalen op grond waarvan de uiteindelijke aanbesteding georganiseerd zal gaan worden. K6V zal de aanbesteding zodanig inrichten, zodat de risico’s maximaal beheersbaar zijn. Soms is tijd een groter risico dan geld, en in een ander geval is dat de kwaliteit. K6V heeft de expertise in huis om met de aannemers te kunnen sparren over planning en bouwlogistiek en methodiek. Deze kennis wordt door K6V ingezet bij de onderhandelingen en de uiteindelijke contractvorming met de bouw aannemer(s). Met deze aanpak creëren wij “Value for Money”.


 

© 2014 K6V Adviseurs BV, Goudhaver 14, 3892 BK Zeewolde, telefoon 036-2600002

Afdrukbare pagina